Kancelaria-prawna w Lublinie
Dla przedsiębiorców, którzy wymagają okresowej i systematycznej pomocy prawnej związanej z prowadzoną działalnością proponujemy umowę o stałą obsługę prawną. Takie uregulowanie współpracy pozwala bowiem znacznie zmniejszyć koszty pomocy prawnej w porównaniu z odrębnym powierzaniem jednostkowych zleceń. Umożliwia również ustalić cykliczne świadczenie usług poza lokalem Kancelarii - umówione wizyty adwokata w siedzibie przedsiębiorcy lub innym wskazanym miejscu. Stała współpraca zapewnia również lepszą znajomość i zrozumienie potrzeb klienta, co pozwala na lepszą personalizację usług.

Niezależnie jednak od wyboru zasad rozliczenia usługi prawne dla przedsiębiorców obejmują przede wszystkim :

  • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów, instrukcji - w tym też pod kątem występowania klauzul niedozwolonych,
  • zakładanie i obsługę spółek oraz innych podmiotów prawnych,
  • dochodzenie wierzytelności oraz innych świadczeń wynikających z zawartych umów,
  • reprezentację przedsiębiorcy przed sądami oraz organami administracji publicznej,
  • ochronę interesów przedsiębiorcy przed działaniami nieuczciwej konkurencji lub naruszaniu jego dóbr osobistych związanych z prowadzoną działalnością,
  • udzielanie porad prawnych w sprawach bieżących (w tym w sprawach pracowniczych) i projektach długoterminowych

Dla podmiotów posiadających wielu kontrahentów w zakresie świadczeń okresowych wygodną metodą dochodzenia roszczeń jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - Kancelaria posiada wymagane uprawnienia (certyfikat i podpis elektroniczny) oraz doświadczenie w składaniu pozwów w tym szybkim i tanim postępowaniu sądowym.

NA SKRÓTY : o kancelarii     wynagrodzenie     kontakt    sprawy cywilne     odszkodowania     sprawy karne     sprawy administracyjne     prawo pracy     prawo rodzinne i opiekuńcze     obsługa prawna
BEZPŁATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNE     współwłasność     zasiedzenie     spadek     przedawnienie     konsumenci     alimenty     rozwody     darowizna     najem     odsetki     władza rodzicielska     zachowek


KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Dorota Janowska-Kunicka ul. Chopina 5/1 Lublin 20-026 ; tel. komórkowy : 503 623 546; tel. stacjonarny/fax : 81 532 34 35; e-mail : kontakt@adwokat-janowska.pl