Kancelaria-prawna w Lublinie
Pomoc prawna z dziedziny prawa administracyjnego dotyczy reprezentowania interesów zleceniodawcy w postępowaniu przed organami administracyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi w dotyczących go sprawach z zakresu ustaw:
  • prawo budowlane
  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • o gospodarce nieruchomościami
  • prawo geodezyjne i kartograficzne
  • prawo ochrony środowiska
  • o drogach publicznych
  • o swobodzie działalności gospodarczej
  • o ochronie danych osobowych
  • ustrojowych samorządowych
  • szeroko rozumianego prawa podatkowego

Oprócz zastępstwa procesowego i przygotowywania podań, odwołań i skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego usługi obejmują również pomoc w przygotowywaniu wniosków o uzyskanie zezwoleń i koncesji oraz czynności rejestracyjne.

NA SKRÓTY : o kancelarii     wynagrodzenie     kontakt    sprawy cywilne     odszkodowania     sprawy karne     sprawy administracyjne     prawo pracy     prawo rodzinne i opiekuńcze     obsługa prawna
BEZPŁATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNE     współwłasność     zasiedzenie     spadek     przedawnienie     konsumenci     alimenty     rozwody     darowizna     najem     odsetki     władza rodzicielska     zachowek


KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Dorota Janowska-Kunicka ul. Chopina 5/1 Lublin 20-026 ; tel. komórkowy : 503 623 546; tel. stacjonarny/fax : 81 532 34 35; e-mail : kontakt@adwokat-janowska.pl