Kancelaria-prawna w Lublinie
Zlecenie obejmować może udział adwokata w całym postępowaniu lub tylko na jego określonym etapie - w fazie postępowania przygotowawczego oraz przed sądami wszystkich instancji w kraju, a także trybunałami międzynarodowymi. Usługi prawne z zakresu prawa karnego obejmują w szczególności:
  • występowanie jako obrońca oskarżonego i podejrzanego przed sądami i organami ścigania,
  • występowanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego,
  • przygotowanie aktu oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego,
  • reprezentowanie obwinionego w sprawach o wykroczenia,
  • pomoc w przygotowaniu wniosku o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, prawo łaski
NA SKRÓTY : o kancelarii     wynagrodzenie     kontakt    sprawy cywilne     odszkodowania     sprawy karne     sprawy administracyjne     prawo pracy     prawo rodzinne i opiekuńcze     obsługa prawna
BEZPŁATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNE     współwłasność     zasiedzenie     spadek     przedawnienie     konsumenci     alimenty     rozwody     darowizna     najem     odsetki     władza rodzicielska     zachowek


KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Dorota Janowska-Kunicka ul. Chopina 5/1 Lublin 20-026 ; tel. komórkowy : 503 623 546; tel. stacjonarny/fax : 81 532 34 35; e-mail : kontakt@adwokat-janowska.pl