Kancelaria-prawna w Lublinie
Zakres usług związanych z materią prawa pracy to przede wszystkim porady prawne oraz reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sprawach dotyczących:
  • konstruowania umów o pracę oraz świadczeń i uprawnień wynikających ze stosunku pracy (wynagrodzenie zasadnicze, nadgodziny, urlopy wypoczynkowe, zakaz konkurencji, zaliczki, diety, zasady odpowiedzialności materialnej pracownika)
  • wypowiadania umowy o pracę oraz rozwiązywania stosunku pracy bez wypowiedzenia
  • dyskryminacji w zatrudnieniu
  • mobbingu oraz molestowania w miejscu pracy
  • funkcjonowania u pracodawcy organizacji związkowych
  • praktycznego stosowania ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe)
  • wypadków przy pracy
NA SKRÓTY : o kancelarii     wynagrodzenie     kontakt    sprawy cywilne     odszkodowania     sprawy karne     sprawy administracyjne     prawo pracy     prawo rodzinne i opiekuńcze     obsługa prawna
BEZPŁATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNE     współwłasność     zasiedzenie     spadek     przedawnienie     konsumenci     alimenty     rozwody     darowizna     najem     odsetki     władza rodzicielska     zachowek


KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Dorota Janowska-Kunicka ul. Chopina 5/1 Lublin 20-026 ; tel. komórkowy : 503 623 546; tel. stacjonarny/fax : 81 532 34 35; e-mail : kontakt@adwokat-janowska.pl