Kancelaria-prawna w Lublinie
Wysokość wynagrodzenia za zleconą usługę prawniczą zależne jest od rodzaju oraz stopnia skomplikowania powierzanej sprawy. Każde honorarium ustalane jest z klientem indywidualnie, przy uwzględnieniu takich okoliczności jak: konieczność prowadzenia sprawy wyjazdowej, krótkie terminy realizacji usługi i działanie pod presją czasu lub inne zdarzenia powodujące zwiększenie lub zmniejszenie niezbędnego dla wykonania zlecenia nakładu pracy.

Stawki wyjściowe przyjmowane są posiłkowo w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

W zależności od woli klienta możliwe jest obranie różnych metod wynagradzania oraz sposobów i terminów płatności. Przy sprawach sądowych zasadą jest przyjmowanie zlecenia jedynie do konkretnej instancji, co pozwala elastycznie kształtować współpracę między stronami i nie obliguje klienta do zapłaty z góry za ewentualne postępowanie odwoławcze. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również rozbicie należnego honorarium na raty, czy też wprowadzenie dodatkowego honorarium w postaci prowizji od wygranej.

NA SKRÓTY : o kancelarii     wynagrodzenie     kontakt    sprawy cywilne     odszkodowania     sprawy karne     sprawy administracyjne     prawo pracy     prawo rodzinne i opiekuńcze     obsługa prawna
BEZPŁATNE PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNE     współwłasność     zasiedzenie     spadek     przedawnienie     konsumenci     alimenty     rozwody     darowizna     najem     odsetki     władza rodzicielska     zachowek


KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Dorota Janowska-Kunicka ul. Chopina 5/1 Lublin 20-026 ; tel. komórkowy : 503 623 546; tel. stacjonarny/fax : 81 532 34 35; e-mail : kontakt@adwokat-janowska.pl